Ảnh đại diện của ExtraMemory
@ExtraMemory
Cờ của India Baia Mare, India
Làm thành viên từ Ngày 06 tháng 04 năm 2012
2 Đề xuất

ExtraMemory

Trực tuyến Ngoại tuyến
We are an Offshore product development IT TEAM with vast experience looking for great business relationship and keyed up to turn the opportunity into a long term business relationship with you and will be glad to assist on any element, whenever needed. We are specialized into mobility space and website development. We have very strong expertise in developing applications over -- iPhone -- Blackberry -- Android -- Windows Mobile -- PHP -- Wordpress and much more.
$15 USD/giờ
16 đánh giá
4.9
  • 85%Các công việc hoàn thành
  • 90%Đúng ngân sách
  • 90%Đúng giờ
  • 8%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Iphone Developer

Jan 2009

we made lot's of app on Iphone ,Ipad

Giáo dục

MCA

2005 - 2009 (4 years)

Bằng cấp

Master Of Computer Application(MCA) (2009)

Guniversity

Master Of Computer Application(MCA) Course 2005-2009

Các xuất bản

Dry nites

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự