Hình đại diện của F5Dragon
@F5Dragon
Cờ của Brazil Curitiba, Brazil
Làm thành viên từ 6 tháng 2, 2013
0 Đề xuất

F5Dragon

Trực tuyến Ngoại tuyến
The F5Dragon is a company that was born with the mission to bring the best service at fair prices to its customers. Its name derives from dragons because, according to Oriental civilizations, dragons were noble creatures with magical powers and honors. Like dragons, worked by noble motives, honoring our commitments and bringing the magic of design and creation for our customers. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A F5Dragon é uma empresa que nasceu com a missão de levar o melhor serviço com preços justos para seus clientes. Seu nome deriva de dragões pois de acordo com civilizações orientais, os dragões eram criaturas nobres com honras e poderes mágicos. Assim como dragões, trabalhamos por motivos nobres, honrando nossos compromissos e trazendo a magia do design e criação para nossos clientes.
$15 USD/hr
0 nhận xét
0.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Trải nghiệm

CEO

Oct 2012

Giáo dục

Industrial Engineer

2009 - 2012 (3 years)

Bằng Cấp

Webdesign (2009)

BitControl

null

Các xuất bản

A.I in resolution of Time Table Problem

null

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự