Hình đại diện của GauravMalik111
@GauravMalik111
Cờ của India Kurukshetra, India
Làm thành viên từ Ngày 14 tháng 01 năm 2011
0 Đề xuất

GauravMalik111

Trực tuyến Ngoại tuyến
Work 4 years as a Software Developer. Familiar with Enterprise technologies (Documentum, different Application Servers) and many programming languages. Technical Skills: Documentum ( 2 years ) DC, WebTop, EDMS98 client customization and development, strong skills in API, DFC, Docbasic , Lifecycle, Workflow Programming Languages ( 2 years ) C, C++ , PHP , Asp.Net 3.5 , Web Scrapping , MVC architecture (Integration of Spring 3.0(as model or dependency injuction) , JSF 2.0 with Rich faces 3.3.3(as view and controller(faces servlet)), Hibernate 3.0(annotations) or EJB 3.0 for database layer) , LDAP (Light Weight directory access protocol) , Silverlight , Google App Engine, Java, J++, JSP, Swings, Struts 2.0 , Web Services , EJB 3.0 , Web Services , PHP , HTML, XML , XLT, JavaScript, VB Script, Basic, SQL, PL/SQL, Pascal Technologies ( 2 years ) COM, EJB, J2EE, MFC, ATL, ODBC,ADO, JDBC, ActiveX Application servers ( 3 years ) Apache Tomcat, BEA Weblogic, IBM Websphere,JBOSS IDE ( 3 years ) Microsoft Developer Studio (C++, J++, Basic), JBuilder, JDeveloper, NetBeans, Eclipse, JDK Platforms ( 5 years ) Windows Vista,XP,7 Office Programming ( 5 years ) Word, Excel, Access Contact: [Removed by Freelancer.com Administrator] [Posting of contact details is prohibited] With Thanks and Regards, Gaurav Malik
$10 USD/hr
0 nhận xét
0.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự