Profile cover photo
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$15 USD / giờ
Cờ của INDIA
malappuram, india
$15 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 7:09 SA
Đã tham gia vào tháng 5 26, 2023
0 Khuyến nghị

Navaneeth K.

@Gramers

0,0 (0 nhận xét)
4,1
4,1
100%
100%
$15 USD / giờ
Cờ của INDIA
malappuram, india
$15 USD / giờ
100%
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

Grammers: App & Web Experts

Welcome to Grammers! We are a dynamic team of talented developers skilled in app and web development. With expertise in both mobile and web technologies, we craft high-quality applications using Flutter, React.js, and Node.js. Committed to delivering innovative solutions, we excel in creating exceptional user experiences. Our collaborative approach ensures seamless communication and efficient project management, enabling us to meet tight deadlines without compromising quality. Trust our team at Grammers to transform your ideas into reality with our technical prowess, creativity, and dedication to excellence. Let us be your go-to team for exceptional app and web development services.

Liên hệ Navaneeth K. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Portfolio

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Kinh nghiệm

Flutter Developer

Xcitech Technologies
thg 11 2022 - Hiện tại
As a Senior Flutter Developer at Xciech Technologies, I am at the forefront of crafting cutting-edge mobile applications. Leveraging my expertise and creativity, I develop sleek UIs, implement robust functionality, and optimize performance. Collaborating closely with a talented team, I ensure timely project delivery and client satisfaction. With an unwavering commitment to excellence, I continue to drive innovation and push boundaries in the realm of Flutter development.

Senior App Developer

WebEngine Creation
thg 3 2021 - thg 4 2022 (1 năm, 1 tháng)
I am a Senior Flutter Developer with 1 year of experience at WebEngine Creation. Skilled in creating exceptional mobile apps, I collaborated with designers and developers to bring innovative ideas to life. With expertise in Flutter, I developed sleek UIs, robust functionality, and optimized performance. Committed to high-quality code and meeting project milestones, I ensured client satisfaction. Experienced in tackling complex challenges, I deliver outstanding Flutter-based solutions.

Học vấn

BSc Computer Science

University of Calicut, India 2018 - 2020
(2 năm)

Liên hệ Navaneeth K. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Chứng chỉ

preferredfreelancer-1.png Preferred Freelancer Program SLA 1 95%
Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2023 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.