Ảnh đại diện của GraphicsBySP
@GraphicsBySP
Cờ của Canada Mississauga, Canada
Member since Ngày 05 tháng 04 năm 2015
0 Đề xuất

Designs By SP

Trực tuyến Ngoại tuyến
To get a good first impression for your company, you need to have appealing graphics and design to really hook your customers. "Hard work beats talent when talent fails to work hard" - Kevin Durant
$10 USD/giờ
2 đánh giá
2.9
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự