Hình đại diện của Hamzajalal17
@Hamzajalal17
Cờ của Pakistan Karachi, Pakistan
Làm thành viên từ 28 tháng 10, 2017
0 Đề xuất

Hamzajalal17

Trực tuyến Ngoại tuyến
*** Highly proven professional skills in iOS development Since 2015 *** I am Hamza, one of the top iOS developer from Pakistan having 5+ years professional expertise in mobile development and game platforms. I've a strong portfolio of various apps that are live on App Store/Play Store like: Social Networking apps | Mobile Ads integration AdMob | Life Style app | Quiz app | Taxi cab app | Google Map API integration | Chat apps | e-commerce apps | Educational apps | Navigation apps | Photo Video apps | Health & Fitness apps I have worked remotely with multiple clients since 2015 and have eager to improve my quality skills. *** 15+ projects with 100% feedback *** 5+ years of experience (iOS & Android) Feel free to hire me!
$15 USD/hr
3 nhận xét
2.3
  • 67%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolios

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Sr. iOS developer

Jul 2014

I'm currently working here as a Sr. iOS developer and delivering complex apps within no time.

Giáo dục

BS CS

2011 - 2014 (3 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự