Ảnh đại diện của HariSumanth9
@HariSumanth9
Cờ của India Kharagpur, India
Thành viên từ October, 2017
1 Đề xuất

HariSumanth9

Trực tuyến Ngoại tuyến
A professional Machine Leaning, Deep Learning Engineer and Statistical analyst seeking opportunity to provide highest quality services in the following areas of ML, DL, Statistics. Looking for outstanding opportunities to apply my academic credentials coupled with my previous experiences. So get your ML/DL/Statistical job done here ! I can do: 1. Machine Learning 2. Deep Learning 3. Data Analysis 5. Analysis driven report writing and presentation 6. Academic data analysis and report writing. 7. Civil Engineering I have expertise on Python, R, Matlab, Tensorflow, Keras.
$9 USD/giờ
1 đánh giá
1.1
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Giáo dục

Bachelor of technology

2013 - 2017 (4 years)

Chứng chỉ

Machine Learning (2017)

Coursera

Machine Learning course by Prof. Andrew Ng, Stanford

Machine Learning Nanodegree (2017)

Udacity

A project baesd Machine Learning online course by Udacity.

Deep Learning Specialisation (2017)

Coursera

Deep Learning Specialisation by Andrew Ng

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự