Hình đại diện của HariSumanth9
@HariSumanth9
Cờ của India Kharagpur, India
Làm thành viên từ Ngày 14 tháng 10 năm 2017
1 Đề xuất

HariSumanth9

Trực tuyến Ngoại tuyến
A professional Machine Leaning, Deep Learning Engineer and Statistical analyst seeking opportunity to provide highest quality services in the following areas of ML, DL, Statistics. Looking for outstanding opportunities to apply my academic credentials coupled with my previous experiences. So get your ML/DL/Statistical job done here ! I can do: 1. Machine Learning 2. Deep Learning 3. Data Analysis 5. Analysis driven report writing and presentation 6. Academic data analysis and report writing. I have expertise on Python, PyTorch, Tensorflow, Keras.
$9 USD/hr
1 Nhận xét
1.1
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Giáo dục

Bachelor of technology

2015 - 2018 (3 years)

Bằng Cấp

Machine Learning (2017)

Coursera

Machine Learning course by Prof. Andrew Ng, Stanford

Machine Learning Nanodegree (2017)

Udacity

A project baesd Machine Learning online course by Udacity.

Deep Learning Specialisation (2017)

Coursera

Deep Learning Specialisation by Andrew Ng

Algorithms-1 (2018)

IIT Kharagpur

Programming and Data Structures (2016)

IIT Kharagpur

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự