Hình đại diện của Heartbd5
@Heartbd5
Cờ của Bangladesh Thakurgaon, Bangladesh
Làm thành viên từ 29 tháng 7, 2018
1 Đề xuất

Heartbd5

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am graphics designer from Bangladesh.I have vission and Mission to be a graphic designer. Vission: To be a good designer in the global market by achieving customers satisfaction and offerings best quality service through better quality service. Mission: To earn customer's satisfaction providing best quality service for a sustainable, honest & ethics business. Please check my profile and knock me for interview . Advance thank you.
$10 USD/hr
11 nhận xét
4.0
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Graphics designer

Jan 2017

This is my first job of graphics design.

Giáo dục

BSS

2013 - 2017 (4 years)

Bằng Cấp

professional certificate in graphics design (2017)

ALL IT BD

This is six month course

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự