Hình đại diện của Hridoycufl
@Hridoycufl
Cờ của Bangladesh Chittagong, Bangladesh
Làm thành viên từ Ngày 25 tháng 11 năm 2010
2 Đề xuất

Hridoycufl

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi, I'm Ibtihaj and I do - Product Design specially for Consumer Electronics, - Build Concepts, - Cool Looking Product Renders/illustration, - Industrial Design, - 3D modeling, - Short Product Animation(only in 3D) with cool movements, - Virtual Reality(VR) Animation for Product Illustration, - 360 Degree Animation for Product Illustration, - Hologram Animation for Product Illustration... and learning continuously! . 1.Ques- Do you design circuit boards? Ans- Nope. I can just copy your circuit board and illustrate it in 3D! 2.Ques- Do you do CAD design with all the measurement and tolerance? Ans- Nope. Better find a Mechanical Engineer. 3.Ques- Say something about your design. Ans- Good design is as little design as possible. 4.Ques- Why do you design? Ans- Passionate about it. I Love it. . So, what do you think? If you have a wonderful product in your mind and searching for a designer to make that product more aesthetic, ergonomic, and market friendly... knock me. "PEACE"
$30 USD/hr
28 nhận xét
6.7
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 29%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự