Hình đại diện của Humayunarain1
@Humayunarain1
Cờ của Pakistan Karachi, Pakistan
Làm thành viên từ Ngày 31 tháng 01 năm 2018
2 Đề xuất

Humayunarain1

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a professional web developer with plenty of experience in developing websites, Desktop Apps, Mobile Apps ranging on various platforms including eCommerce applications, dynamic websites, WordPress websites, Android Development and many other. I have also years of experience in delivering quality Mobile Development and effective web designing projects that will make your Software identity very unique and effective than others.
$10 USD/hr
3 nhận xét
3.0
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Giáo dục

BSCS

2015 - 2017 (2 years)

Bằng Cấp

ACCP EE (2018)

Aptech Computer Education

ACCP Stands For Aptech Cerified Computer Professional. it is three years Certification Program where i learn Web Development Mobile Development Desktop Software Development

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự