Hình đại diện của Hyojin89
@Hyojin89
Cờ của United States Bellingham, United States
Làm thành viên từ 11 tháng 9, 2019
0 Đề xuất

Hyojin89

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hello! I am a Korean native speaker living in the U.S. for the last 11 years. I finished a BA in Linguistics in the U.S., and I have a passion for languages. My strengths are grammars in both languages, as well as making the writing smooth. I am more familiar with the field of medicine, art, culture, food, travel. I don't have a problem researching to familiarize myself with any kind of subject. I also work as an in-person medical interpreter locally. 안녕하세요! 저는 한국에서 자랐고, 2008 이후부터 현재까지 미국에 거주 중입니다. 미국에서 언어학 학사를 마쳤으며, 언어를 배우는 것에 열정을 가지고 있습니다. 번역가로서의 제 장점은 영어와 한국어의 문법 숙지와 번역 결과물이 자연스럽게 들리는 점입니다. 의료, 예술, 문화, 음식, 여행등의 주제에 익숙합니다. 새로운 주제에 대해 알아보는 것도 문제 없습니다! 현지에서는 의료통역가로 일하고 있습니다.
$27 USD/hr
0 nhận xét
0.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolios

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự