Hình đại diện của ITtigerVic
@ITtigerVic
Làm thành viên từ 21 tháng 9, 2019
0 Đề xuất

ITtigerVic

Trực tuyến Ngoại tuyến
Main skills - Machine Learning, Deep Learning - Image (Video) Processing - Android, IOS App - Web Site Develop, - Data analysis, Data scrapping - Camera Processing - Predict Projects - RaspberryPI Processing Past Projects - OCR, OMR, MRZ, QR(Barcode) detect, InvoiceOCR, IdentityCardOCR - ALPR, ANPR, Vehicle Model&Information detect & recognize - Real-time Face Detection & Recognition - Variable Object Detection & Tracking (human, vehicle, things ..) - Image Segmentation, Watermarking & Steganagraphy - Emotion, Age, Sex, Pose detect & recognize - Time Series Analysis: Stock Market Prediction - WebSite, WebSever Project - Dart, Flask, Supernova - Xcode, Swift Main Instruments: - Programming: MATLAB/ Mathematica, C/ C++/ C#, VB, Java, Python, Node.js, PHP, HTML5, Javascript - Deep Learning: Tensorflow, TensorLite, Torch, Caffe, Keras... - OCR: Tesseract, OpenALPR, CardIO... Please experience our best quality work and amazing technical service! Best Regard !!!
$25 USD/hr
1 Nhận xét
0.4
 • 100%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolios

Các nhận xét gần đây

 • hình của Vikas S. Computer Vision and Machine Learning Expert $15.00 USD

  “ITtiger is good freelancer. He has many experience in machine learning and computer vision. Also his work is very good and quality is good. If I have a job in future, I will hire him again.”

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự