Hình đại diện của Intel1994
@Intel1994
Làm thành viên từ 8 tháng 10, 2019
0 Đề xuất

Intel1994

Trực tuyến Ngoại tuyến
****** Durchenko Yanovich Welcome YOU ****** Thanks for visiting here! I have much experience in IT for 7+ years. ***** My Talented Skills ***** ✅Full stack WEB Programmer HTML/CSS/Javascript/PHP/WordPress/Django/Laravel/Vue/ Angular/React/BootStrap... ✅Strong in C/C++/C#/Java Programming ✅Senior Python/Javascript/R Programmer ✅Math & Algorithms:GA, NN, CNN, Machine & Deep Learning,Graphs,Data Structure ✅Telecommunication Engieering ✅Signal processing:DSP,Transformations,OFDM,Computer Vision ✅Matlab,LavView,Multisim,PSpice, LTspice, Modelsim,Qurtus SImulation ✅Arduino,FPGA,Atmega device Manufacture ★★★ Sophisticated Serve ★★★ ✅Work for 8hr a day ✅Team work with intelligent IT experts ✅High-quality Results If you keep in touch with me, I will do my best! Thanks.
$50 USD/hr
10 nhận xét
4.0
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 5%Tỉ lệ thuê lại

Portfolios

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự