Hình đại diện của Irfanmir003
@Irfanmir003
Làm thành viên từ Ngày 17 tháng 05 năm 2017
0 Đề xuất

Irfanmir003

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hello Over the last 7 years, I have worked for several clients. Joined Freelancer with over 7 years of experience in, Data entry, LinkedIn Lead generation, Google Research Expert, Web scraping My Skills: PHP,Java,Javascript,Python,Visual Basic,Linkedin,Data Processing,Data Entry,Excel,Web Scraping,Software Architecture,Leads,Web Search,Data Mining,Linkedin,R Programming Language,Software Development,Data Science,App Developer. I am a highly skilled provider seeking an opportunity to leverage my expertise and demonstrate my high level of technical an administrative skills,I have completed 50+ projectsin: Python,DataProcessing,DataEntry,Excel,WebScraping,SoftwareArchitecture,CRM,Leads,WebSearch,MachineLearning,DataMining,OCR,Linkedin,Software Development,Data Science I can achieve the results that you are asking for.
$2 USD/hr
0 nhận xét
0.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Trải nghiệm

Leads,Scraping,Datamining,Linkedin,webresearch,

May 2010

I am a highly skilled provider seeking an opportunity to leverage my expertise and demonstrate my high level of technical an administrative skills,I have completed 50+ projects in Python,Data Processing,Data Entry,Excel,Web Scraping,Software Architecture,CRM,Leads,Web Search,Machine Learning,Data Mining,OCR,Linkedin,Software Development,Data Science

Giáo dục

Masters Degree

2007 - 2009 (2 years)

Bằng Cấp

LInkedin API Certificate (2009)

Python

Built a Python tools for screaping,

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự