Ảnh đại diện của IshuFreelancer01
@IshuFreelancer01
Cờ của India Gujrat, India
Làm thành viên từ Ngày 30 tháng 09 năm 2016
0 Đề xuất

IshuFreelancer01

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a web developer specializing in creating and modifying websites using the Wordpress, Codeignitor, Laravel I provide consultation in theme selection and purchase, plugin selection, and integration, as well as web hosting recommendation. I can customize any aspect of your website from aesthetics to functionality. I am an expert in PHP(Codeigniter,Laravel,Wordpress), MYSQL, HTML, CSS and JQUERY. Web design services I offer include - Website Mock up - Landing page Designing - Logo Designing - HTML/CSS Conversion - Responsive design WordPress services I offer Include: E-Commerce - Woocommerce and Woocommerce Extensions installation and/or setup - Woocommerce modifications I also offer: Custom PHP/MySQL solutions Other PHP framework solutions If you don't see a service you are looking for please don't hesitate to contact me about it. This is a very general list of services and I probably provide the specific website service you are looking for.
$10 USD/giờ
3 đánh giá
4.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự