Hình đại diện của JasonDengSY
@JasonDengSY
Cờ của China Beijing, China
Làm thành viên từ 2 tháng 1, 2018
0 Đề xuất

JasonDengSY

Trực tuyến Ngoại tuyến
Skill set: 1. IT Language a. Java/J2EE/Applet – 10+ years b. Unix / Linux Shell – 10+ years c. VB– 3 years d. COBOL/AS400 - 10+ years 2. Database a. Sybase – 5 years b. MS SQL Server – 10 years c. Oracle – 10 year d. DB2 – 5 year 3. Web Related a. Apache / Tomcat / WebLogic / WebSphere / JBoss,-10+ years b. JavaScript/HTML/DHTML/AJAX/DOJO, 6 years c. Web Service /IBM MQ -5 years d. Redis/Ehcache/Selenium -5 years e. Jquery/CSS3/Bootstrap/html5 -8 years f. Spring framework/Spring MVC/Spring webflow/ Spring security/Tiles – 6 years d. vue/reactive/angular/git/jenkins -4 years
$80 USD/hr
2 nhận xét
2.3
 • 100%Công việc đã Hoàn thành
 • 93%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • 100%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

 • hình của Steven H. Project for Jason D. $10.00 USD

  “Fast solution with strong SQL skill and communication. Nice job again.”

 • hình của Steven H. Write Select statement to comply with rules given $133.00 USD

  “Very talented and strong SQL query skill. Good communication and always follow up and trying to understand question correctly. Eager to do it correct and complete task fast. Thanks for your work!”

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự