Ảnh đại diện của JayThaker
@JayThaker
Cờ của India Devbhumi Dwarka, India
Làm thành viên từ Ngày 06 tháng 06 năm 2012
0 Đề xuất

JayThaker

Trực tuyến Ngoại tuyến
We have all flavors of technology to work. And we accomplish satisfactory works in time. Give a chance and you will get what you want.
$10 USD/giờ
5 đánh giá
1.9
  • 83%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Software Developer | Web Designer and Developer | Server Administrator

Jun 2015

I've worked with different programming languages, frameworks and databases as follows. Programming Languages: Java, J2EE, C, C++, PHP, HTML5, CSS3, JavaScript Frameworks: MVC, Java SE, Spring, Hibernate, Struts, Play, Socket Programming, Codeigniter, smarty, Cake PHP, Laravel, Bootstrap, JQuery, AngularJs, NodeJs, XEditableJs CMS: WordPress Databases: MySQL, SQL Server, Oracle, PostgreSQL, Derby Reporting: Jaspersoft, Crystal report

Software Developer

Jul 2012 - May 2015 (2 years)

I've worked with different programming languages, frameworks and databases as follows. Programming Languages: Java,J2EE,C,C++,PHP,C# Frameworks: MCV, Java SE, Spring, Hibernate, Struts, Play, Socket Programming Databases: MySQL, SQL Server, Oracle, PostgreSQL, Derby Reporting: Jaspersoft

Programming Teacher

May 2011 - May 2012 (1 year)

I've worked as computer teacher in a private institute. Where I've tough ... Programming language: Core Java, Advance Java, C, C++ Database: Oracle 10g Other Subject: DS, Photoshop, Flesh, HTML, JAVA SCRIPT ETC.

Giáo dục

DOEACC \'A\' Level

2011 - 2012 (1 year)

BCA

2010 - 2013 (3 years)

MSc. IT & CA

2013 - 2015 (2 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự