Hình đại diện của Jinxuetian
@Jinxuetian
Cờ của China Yanji, China
Làm thành viên từ Ngày 06 tháng 04 năm 2017
4 Đề xuất

Jinxuetian

Trực tuyến Ngoại tuyến
Thanks for visiting my reviews. I have worked in Website development and Web Scrape for 10+ years. My aim is to give you 150 satisfaction for your requirements. Main skills include: 1. Web development - Php : Laravel, Codeignitor, Symfony - Javascript : Node.js, Angular 2/4/5/6, Angular.js, React.Js, Vue.Js - Python : Django, Flask, Bottle - Database : Mysql, Mongodb, PostresSql, Sqlite - Wocommerce : Shopify, Magento - CRM : Salesforce, Zoho, Suger - Cloud : AWS, Azure, Google cloud 2. Mobile development and Mobile GAME - Java, Android development, SDK - Objective-C, Swift, iOS app development * cocos -2dX/C++/JS, Cocos creator, Unity3D 3. Programming languages & Web Scrapping * I am scraping using python and output the data as an Excel file. - C#, Java, Python selenium I hope I've helped to inform your decision, and, if you like what you've read and seen, I look forward to working with you. Thanks and Best regards!
$30 USD/hr
83 nhận xét
5.9
  • 94%Công việc đã Hoàn thành
  • 71%Đúng ngân sách
  • 76%Đúng hạn
  • 15%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

I have many experiences for app and game developments.

Jan 2005

I have many experiences for app and game developments.I created many app and games with android studio, eclips, objectC,C#,unity3D, and so on. Many people love my creations.

Giáo dục

master

1999 - 2003 (4 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự