Ảnh bìa hồ sơ
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$20 USD / giờ
Cờ của UNITED STATES
san diego, united states
$20 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 11:05 CH
Đã tham gia vào tháng 6 6, 2020
0 Khuyến nghị

Joseph L.

@Josephlavarone61

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
0%
0%
$20 USD / giờ
Cờ của UNITED STATES
san diego, united states
$20 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

CRYPTO TRADER/VIRTUAL ASSISTANT

Hello and welcome! I'm thrilled to introduce myself as your dedicated Virtual Assistant freelancer. In today's fast-paced digital world, where time is a valuable commodity, having a skilled Virtual Assistant by your side can make all the difference in managing your professional and personal life. With a wealth of experience and a commitment to excellence, I'm here to provide you with top-notch virtual assistance services tailored to your unique needs. Whether you're a busy entrepreneur, a small business owner, or simply someone looking to streamline tasks and boost productivity, I've got you covered. My mission is to free up your time, reduce your workload, and enhance your efficiency so you can focus on what matters most to you. From managing emails, scheduling appointments, conducting research, to handling administrative tasks, I'm your go-to partner in achieving more with less stress. So, let's embark on this virtual collaboration journey together, and I promise to bring professionalism, dedication, and a solution-oriented approach to every task. Your success is my priority, and I'm here to make your life easier one task at a time. Let's get started!

Liên hệ Joseph L. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Liên hệ Joseph L. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook
Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.