Hình đại diện của Julian29
@Julian29
Cờ của India Satna, India
Làm thành viên từ 30 tháng 10, 2014
34 Đề xuất

Julian29

Trực tuyến Ngoại tuyến
Our specialization fields : -I am a Full Stack Developer. (Senior Developer) I am confident that you will be completely satisfied with the quality, timeliness, and professionalism of my work. My skills include Angular, ReactJS, NodeJS, PHP/Laravel, ReactNative... Javascript, Jquery, HTML, CSS, C/C++,... MySQL, MongoDB - more than 10 years experience in Development on IT jobs. - like to work on the team. I have extensive experience in : Native app development: XCode, Objective C, Swift, Java, kotlin , Android Studio Cross-Platform App Development: React Native, React.Js, Hybrid(ionic), Backend Technologies: AWS, Experiences: Developed a lot of Applications(web and mobile, desktop) We beat deadlines and leave our clients completely satisfied. We have the skills you need, and we have .
$16 USD/hr
99 nhận xét
7.7
  • 95%Công việc đã Hoàn thành
  • 81%Đúng ngân sách
  • 74%Đúng hạn
  • 8%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

B.E.

Jan 2012 - Jan 2014 (2 years)

C-DAC

Feb 2010 - Aug 2010 (6 months)

Giáo dục

B.E.

2004 - 2008 (4 years)

Bằng Cấp

Oracle (2013)

Oracle

Các xuất bản

IT Solutions community

Providing high quality work on web and mobile apps

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự