Hình đại diện của JunaidAhmad92
@JunaidAhmad92
Cờ của Pakistan Gujranwala, Pakistan
Làm thành viên từ Ngày 03 tháng 02 năm 2017
2 Đề xuất

JunaidAhmad92

Trực tuyến Ngoại tuyến
"Electrical Engineer, PCB Designer, Embedded Programmer" Hi, I am an Electrical and Electronics design Engineer having 5 years of experience in microcontrollers and arduino programming, Embedded Systems, PCB designing, layouts and circuit designing. I am Expert in following fields: PCB Designing and Layouts: > Eagle PCB designer > KiCAD > Altium Microcontrollers Programming: > Arduino Programming > ESP8266 > NodeMCU > ESP32 > PIC > 8051 I will also help you in debugging issues in your arduino and other microcontrollers based programs written in C or C++. I can work with almost all kinds of sensors like Ultrasonic Sensor, PIR Sensor, Temparature Sensor, MPU6050 Gyro and Accelrometer, HMC5883L Magnetometer, Humidity Sensor, IR Sensor, LDR etc... I am also expert in using SPI, I2C and serial communication protocols, DC, Stepper and Servo Motors, LEDs, NeoPixel RGB LEDs Strips, Relays, LCD, Seven Segment etc. If you have any related project lets get it done. Thank you.
$20 USD/hr
24 nhận xét
4.9
 • 96%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • 29%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Electronics Design Engineer

Apr 2014 - Jul 2016 (2 years)

I held responsibilities as an electronics design engineer while completing my Electrical Engineering degree. I was responsible for making innovative ideas and designs related to electronics and electrical engineering. I have worked during this job on POF EYE which is a advanced gun produced by Pak ever.

Giáo dục

Electrical and Electronics Engineering

2013 - 2017 (4 years)

DAE Electronics

2010 - 2013 (3 years)

Bằng Cấp

IEEE International member (2017)

IEEE

international member of IEEE society in UET Taxila.

Chứng nhận

 • Preferred Freelancer Program SLA
  94%
 • US English Level 1
  75%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự