Profile image of JunaidAhmad92
@JunaidAhmad92
Cờ của Pakistan Gujranwala, Pakistan
Làm thành viên từ Ngày 03 tháng 02 năm 2017
2 Đề xuất

JunaidAhmad92

Online Offline
"Electrical Engineer, PCB Designer and an Expert Embedded Programmer" Hi, I am an Electrical and Electronics design Engineer having 4 years of experience in microcontroller programming, Embedded Systems, PCB layouts and circuit designing. I am proficient in following microcontorllers programming and PCB designing tools: 1. PIC Microcontrollers 2. AVR and ATmel Microcontrollers 3. 8051 Microcontrollers 4. Arduino boards 5. KiCAD 6. Altium Designer 7. ORCAD 8. Eagle CAD I will help you in debugging issues in your arduino and other microcontrollers based programs. I can work with almost all kinds of sensors like Ultrasonic Sensor, PIR Sensor, Temparature Sensor, MPU6050 Gyro and Accelrometer, HMC5883L Magnetometer, Humidity Sensor, IR Sensor, LDR etc... I am also expert in using SPI, I2C and serial communication protocols, DC, Stepper and Servo Motors, LEDs, NeoPixel RGB LEDs Strips, Relays, LCD, Seven Segment etc. My top priority is to provide top class and professional work.
$20 USD/Giờ
các đánh giá về 20
4.6
 • 95%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • 27%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Electronics Design Engineer

Apr 2014 - Jul 2016 (2 years)

I held responsibilities as an electronics design engineer while completing my Electrical Engineering degree. I was responsible for making innovative ideas and designs related to electronics and electrical engineering. I have worked during this job on POF EYE which is a advanced gun produced by Pak ever.

Giáo dục

Electrical and Electronics Engineering

2013 - 2017 (4 years)

DAE Electronics

2010 - 2013 (3 years)

Bằng Cấp

IEEE International member (2017)

IEEE

international member of IEEE society in UET Taxila.

Chứng nhận

 • Preferred Freelancer Program SLA
  94%
 • US English Level 1
  75%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự