Hình đại diện của KaziImamHossain1
@KaziImamHossain1
Làm thành viên từ Ngày 11 tháng 10 năm 2015
2 Đề xuất

KaziImamHossain1

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi, I am Kazi Imam Hossain.I am offering myself as a candidate for the above mentioned post. A lot of experience of Social Media Marketing method over the virtual world- >Facebook Marketing >linked in Marketing >Instagram Management >instagram Marketing >Instagram Real Followers >Instagram photo Likes >Real Pinterest Followers >Twitter Real Followers >You Tube Promote >Pinterest Management Looking forward to become your trusted and reliable partner. Hope to hire from you
$5 USD/hr
11 nhận xét
3.4
  • 91%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 4%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Social Media Marketing Expert

Mar 2013

I learned to work in an institute. And I'm working at two years in Social Media Marketing(SMM) & Search Engine Optimization(SEO).I give my clients the service successfully.

Giáo dục

B.B.A

2012 - 2015 (3 years)

Bằng Cấp

SMM,SEO (2013)

Sattrong System

I have to fully training completed Social Media Marketing & Search Engine Optimization

Các xuất bản

SMM,SEO

I am working on Social Media marketing and Search Engine Optimization & client satisfaction is my main target.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự