Ảnh đại diện của KevinDPP90
@KevinDPP90
Cờ của Mexico Ciudad De México, Mexico
Member since Ngày 26 tháng 01 năm 2016
0 Đề xuất

Kevin Del Pilar Pompa

Trực tuyến Ngoại tuyến
As a XXI century writer my main goal is to create something concise and unique. Based on this (nowadays so popular) 140 characters text-limited, the task have to be quick and comprehensible. I've a Bachelor Degree in Communication. Looking forward to work as a team. -K
$15 USD/giờ
18 đánh giá
4.2
 • 100%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • 17%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Giáo dục

Bachelor Degree in Communication and Digital Media (Licenciado en Comunicación y Medios Digitales)

2009 - 2013 (4 years)

Chứng chỉ

Celpe Bras Intermediário (2015)

Ministério da Educaçao do Brasil

Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros

Delf B1 (2016)

Ministère de l'Éducation Nationale

Diplôme d'études en langue française

Chứng Nhận

 • Portuguese 1
  98%
 • Spanish 1
  95%
 • Spanish 3
  95%
 • US English Level 2
  90%
 • French 1
  85%
 • Spanish - English Translation
  85%
 • US English Level 1
  85%
 • Spanish 2
  83%
 • US English Level 3
  82%

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự