Hình đại diện của KhanMahmud3
@KhanMahmud3
Làm thành viên từ Ngày 26 tháng 06 năm 2017
1 Đề xuất

KhanMahmud3

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am Dedicated Professional Web and Desktop Programmer & Developer and freelancer only. I have been working with upwork, guru and freelancer also working with challenge for best performance with all clients. I have Strongly experienced and Working on: 1. Visual Studio C#.net with ASP.net MVC Framework. 2. Xamarin, ionic Framework, PhoneGap, Android Studio 3. Unity3D, MongoDB, 4. Oracle, SQL Server, MySQL with Relational Diagram and Coding 5. Wordpress, PHP, Magento,OpenCart 6. BootStrap with (HTML, CSS, Javascript framework) 7. Java, JDeveloper
$40 USD/Giờ
các đánh giá về 8
3.3
  • 78%Công việc đã Hoàn thành
  • 70%Đúng ngân sách
  • 20%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

C#, ASP.net, Xamarin, Unity3D, MSSQL, Azure, PHP,

Aug 2005 - Aug 2010 (5 years)

C#, [url removed, login to view], Xamarin, Unity3D, MSSQL, Azure, PHP,

Giáo dục

B Sc (Hons) in Computer Science and Engineering

2003 - 2007 (4 years)

Bằng Cấp

C#, ASP.net (2010)

BDJobs LTD

C#, [url removed, login to view]

Các xuất bản

C#, ASP.net, Xamarin, Unity3D, MSSQL, Azure, PHP,

C#, [url removed, login to view], Xamarin, Unity3D, MSSQL, Azure, PHP,

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự