Hình đại diện của KishnaInfoway
@KishnaInfoway
Cờ của India Rajkot, India
Làm thành viên từ Ngày 31 tháng 01 năm 2015
0 Đề xuất

KishnaInfoway

Trực tuyến Ngoại tuyến
Kishna Infoway has highly talented Web Designers which expertise in Web Page Design,LOGO, Banners, Brochures. Web Developers in PHP, We work on Core Php,Word press, osCommerce, Open cart, Woo commerce, Magento and other open [url removed, login to view] 3+ years of experience and team of 3 people working just for mobile and I myself is developer as well. We do all type of Web,Android App and Graphic design task. We provide our task within time period and with high quality work. Try us and grow up your business fast.
$15 USD/Giờ
các đánh giá về 7
3.0
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 79%Đúng ngân sách
  • 79%Đúng hạn
  • 10%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Senior Android Developer

Jun 2013 - Apr 2015 (1 year)

I started My job from Horizzon Infotech, Where I work as an Android Developer and develop 5+ android application, 1.5 year I was worked as a senior android developer in Rushabh Business Center (Rajkot), Developing more than 15+ android application at Rushabh Business Center, Currently I Start My own Software Development Company (Kishna Infowaqy), We Are Working on Anroid, Php, Java, [url removed, login to view], Web designing, Graphic Design, Logo, Data Entry.

Senior Android Developer

Jun 2013 - Apr 2015 (1 year)

1.5 year I was worked as a senior android developer in Rushabh Business Center (Rajkot), Developing more than 15+ android application at Rushabh Business Center, Currently I Start My own Software Development Company (Kishna Infowaqy), We Are Working on Anroid, Php, Java, [url removed, login to view], Web designing, Graphic Design, Logo, Data Entry

Giáo dục

MCA (Master of Computer Aplication)

2010 - 2013 (3 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự