Hình đại diện của LECONGHUY
@LECONGHUY
Cờ của Vietnam Quang Ngai, Vietnam
Làm thành viên từ Ngày 26 tháng 12 năm 2011
0 Đề xuất

LECONGHUY

Trực tuyến Ngoại tuyến
5+ years hybrid app iOS/Android/Windows Phone with ionic framework, angular latest, angular2 material 3 years native iOS objective-C & Swift 1 year experience with native code Android ✔ Frontend & Hybrid app * HTML5, CSS3, ES6, Typescript, RxJS * Responsive layouts/frameworks: Grid ionic, bootstrap 4, angularjs 4, angular 2 material, angular2-moment, moment * Hybrid Mobile framework: Ionic framework * Google map, leaflet * Unit testing (Karma, Jasmine, mocha) * Build and deploy app to google play, apple store and windows phone app store ✔ Backend: * Firebase, Firebase clould * NodeJS, express, Mongodb, and heroku deploy * Experiences in REST API, JSON/XML, MySQL, MongoDB *Push notification: GCM, FCM, APN *I'm working as a self-employed developer and ready to dedicate full-time on project. *Flexible time availability and Perfect communication. *Working hours from Monday to Saturday. My motto is "customer satisfaction is my goal" Huy
$15 USD/hr
0 nhận xét
0.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Trải nghiệm

Senior Software Developer

Apr 2014 - May 2016 (2 years)

Web and hybrid app with ionic, nodejs, angularjs Native iOS with objective-c and Swift

Senior iOS developer

Jan 2013 - Apr 2014 (1 year)

ios developer with objective-c Exerience about Camera, BLE

Senior Software Developer

Sep 2011 - Dec 2013 (2 years)

Native code iOS objective-C, html, css, javascript, angularjs.

Software developer

Feb 2010 - Aug 2011 (1 year)

Android developer. Experience about Android, eclipse, SQLite, NFC

Giáo dục

Fair

2003 - 2008 (5 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự