Hình đại diện của Lav
@Lav
Thành viên từ February, 2004
0 Đề xuất

Lav 

Not filled yet, I'm still getting accustomed here. :-) You can see my profile on RAC or on BrainBench in the meantime: RAC Profile: (RAC site is down, cannot get the link now) BB Profile:
$6 USD/giờ
3 đánh giá
2.9
  • 80%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 50%Tỉ lệ thuê lại

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự