Profile image of LekanMedia
@LekanMedia
Làm thành viên từ Ngày 27 tháng 05 năm 2017
0 Đề xuất

LekanMedia

Online Offline
You are certain to get enterprise level experience applied to your budget and campaigns to get the highest ROI.
$200 USD/Giờ
1 Nhận xét
0.3
 • 100%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

 • hình của saioachouiri Project for LekanMedia -- 2 £10.00 GBP

  “I wanted guidance from a certified adwords,analytics,bings and facebook professional for campaign set up and sorting answers to a few technical questions. It doesn't look a big ask but lekanmedia treated it with such professionalism i am surely going to use him again.”

Giáo dục

Masters in Business Adminstration (MBA)

2005 - 2007 (2 years)

Bằng Cấp

Adwords Fundamentals Certification (2017)

Google

This is part 1 of a 2 part Search certification process. This certification demonstrates proficiency in search advertising, including best practices for creating, managing, and optimizing AdWords search campaigns. *Advertising on Google *An online marketing plan *Advanced AdWords Support

Search Advertising Advanced Certification (2017)

Google

This certification demonstrates proficiency in search advertising, including best practices for creating, managing, and optimizing AdWords search campaigns. *Advertising on Google *An online marketing plan *Advanced AdWords Support

Mobile Advertising Certification (2017)

Google

This certification demonstrates proficiency in mobile advertising, including ad formats, bidding and targeting, and campaign measurement and optimization. *Advertising on Google *Mobile and Video *An online marketing plan * Advanced AdWords Support

Video Advertising Certification (2017)

Google

This certification demonstrates proficiency in video advertising, including best practices for creating, managing, and optimizing AdWords for video campaigns. *Advertising on Google *Mobile and Video *An online marketing plan *Advanced AdWords Support

Display Advertising Certification (2017)

Google

This certification demonstrates proficiency in display advertising, including best practices for creating, managing, and optimizing AdWords Display campaigns. *Advertising on Google *An online marketing plan *Advanced AdWords Support

Shopping Advertising Certification (2017)

Google

This certification demonstrates proficiency in advertising with Google Shopping, including creating a Merchant Center account and product data feed, and creating and managing an AdWords Shopping campaign. *An online marketing plan *Advanced AdWords Support

Google Analytics IQ (2017)

Google

This certification demonstrates basic proficiency in digital analytics and Google Analytics, including Measurement and implementation planning and Google Analytics configuration and administration. *Google Analytics reporting *Campaign and channel attribution

Bing Ads Accredited Professional. (2017)

Microsoft

Certification confirms proficieny in using the Bing Ads advertising platform

Chứng nhận

 • US English Level 1
  90%
 • US English Level 2
  87%
 • Google Adwords 1
  85%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự