Ảnh đại diện của LogicBoltechnlgy
@LogicBoltechnlgy
Cờ của India Allahabad, India
Làm thành viên từ Ngày 25 tháng 08 năm 2017
0 Đề xuất

LogicBoltechnlgy

Trực tuyến Ngoại tuyến
OUR MOTTO:- Our company has the motto of digital upliftment where we work till client gratification. We have bundles of creative ideas and has worked and completed numerous projects. "Your wish will be our command" Based on our expertise and long-term experience, we guarantee an extraordinary result in less than the anticipating time. We believe in building a strong and long-term relationship with the client by providing with best of the abilities and best of quality and provide exceptional customer services by pursuing business through innovation. OUR VISION:- To provide quality services that exceed the expectations of our esteemed clients and we believe in treating our customers with respect, honesty, integrity and business ethics. OUR SERVICES:- Software Development, Web Development, App Development, WordPress Development, Shopify Development, Technical Writing, Report Writing, Content Writing, Data Entry, Internet Marketing, Email Handling, Editing WordPress etc.
$3 USD/giờ
2 đánh giá
2.9
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 44%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Giáo dục

B-Tech

2012 - 2016 (4 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự