Ảnh đại diện của MLSofTel
@MLSofTel
Cờ của Brazil Campinas, Brazil
Làm thành viên từ Ngày 16 tháng 07 năm 2009
1 Đề xuất

MLSofTel

Trực tuyến Ngoại tuyến
Software Engineer at Ci&T *Attended big clients from food services market, telecommunication market and e-commerce ** Most experience on backend Java applications: Web Services, API design, Messaging services and Enterprise Service Bus (MuleSoft) Software Engineer at one of the biggest research centers in Latin America (CPqD - Brazil) [2006-2012] *Attended big clients from telecommunication market (carriers) ** Most experience on desktop Java application
$20 USD/giờ
3 đánh giá
2.1
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Giáo dục

Electrical Engineer - Telecommunication

2001 - 2006 (5 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự