Hình đại diện của Mackenshin
@Mackenshin
Làm thành viên từ 29 tháng 6, 2011
1 Đề xuất

Mackenshin

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a creative professional graphic designer. My job mainly focus on logo design, text layout and illustrator meets fully requirements in clients deadline. My work dedicades to design concept and detail. Please check my PORTFOLIO!
$20 USD/hr
14 nhận xét
6.8
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Graphic Designer

Oct 2007 - Oct 2011 (4 years)

Outdoor Displays and Visual Identity Design

Graphic Designer

May 2001 - Apr 2004 (2 years)

Subway ads displays and magazines

Giáo dục

Bachelor of Design

2004 - 2007 (3 years)

Bằng Cấp

Bachelor of Design (2007)

Griffith University

Visual Communication and culture

Các xuất bản

Haven't publish any yet

Blank

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự