Hình đại diện của Mahanya
@Mahanya
Cờ của India Chennai, India
Làm thành viên từ 29 tháng 5, 2020
0 Đề xuất

Mahanya

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a freelance content writer with experience ghostwriting in various categories such as pets, fashion, health etc. I've been working for different companies. My main area of expertise is pet care. I run an online platform for pet adoption (currently over 12k followers) and can write user friendly information about pets. With over 3 years experience in copywriting for a cause, I'd like to do freelance work for others as well! I also write school and college essays on any given topic. EF SET category - C2 Proficient in English. Please reach out to me to know more about my work!
$10 USD/hr
2 nhận xét
1.8
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Item portfolio

Các nhận xét gần đây

Giáo dục

Bachelor's Degree in Biotechnology

2015 - 2019 (4 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự