Ảnh đại diện của Mahigssharma
@Mahigssharma
Cờ của India Indore, India
Thành viên từ July, 2016
1 Đề xuất

Monika Sharma

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hello Everyone, We are a certified IT company based in believe in our skills. We deliver the product and make sure that our Employer is satisfied. We are a team of excellent and experienced engineers. We specialize in the area of Big data , Hadoop , NoSQLs(Cassandra , MongoDB, Hbase ,Redis) , Java and J2ee area. Our team include number of engineers with below skillset - Java - J2EE - Hadoop(MR,Pig,Hive,Hbase) - Spark - Cassandra - Redis - Spring Framework - Hibernate - Elastic Search - Kafka - Spring Boot - Angular JS - Java Script - Struts - Servlet - CSS - HTML - JQuery -Fit bit - Elastic search + python+ angular js - Paypal integration + node js -Angular 2 -Scala -Python -ROR (ruby on rails) -Prime faces -jsf, primefaces -MongoDB -GCM/FCM messaging exclude andriod
$15 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Giáo dục

MBA

2010 - 2013 (3 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự