Hình đại diện của ChromaSome Studios
@MainThread
Làm thành viên từ Ngày 15 tháng 08 năm 2015
6 Đề xuất

ChromaSome Studios

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi, welcome to the ChromaSome Studios official page. Our team has a deep background in Visual arts, 3D Computer Graphics, Photo Editing, Graphic Design, Web development and Computer Programming enabling us to deliver stellar quality over a wide range of services. We always aim for the best through dedication and constant self improvement. We like to work following the directives given and to give constructive feedback to improve projects. We always deliver on time and budget. We have an extensive knowledge of: 3D AND GAME ENGINES ‣ Maya ‣ Cinema4D ‣ Vray ‣ Unity Engine ‣ Zbrush ‣ Marvelous Designer ‣ Keyshot GRAPHIC DESIGN AND VIDEO EDITING ‣ Photoshop ‣ Illustrator ‣ Indesign, ‣ After Effects ‣ Premiere ‣ 360 Virtual Tour WEB DEVELOPMENT ‣ HTML5 ‣ CSS3 ‣ AJAX ‣ MYSQL ‣ PHP ‣ JAVASCRIPT ‣ JQUERY ‣ WORDPRESS CODING ‣ C++ ‣ QT ‣ C# ‣ JAVA ‣ PYTHON
$30 USD/hr
76 nhận xét
6.2
 • 89%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 74%Đúng hạn
 • 24%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Chứng nhận

 • Italian 1
  98%
 • Preferred Freelancer Program SLA
  92%
 • Italian to English Translation
  88%
 • US English Level 1
  88%
 • HTML Level 1
  83%
 • Maya Level 1
  83%
 • CSS 1
  80%
 • Numeracy 1
  79%
 • Photoshop CS5 1
  75%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự