Hình đại diện của MangalGauswami
@MangalGauswami
Cờ của India Gandhinagar, India
Làm thành viên từ 16 tháng 10, 2017
0 Đề xuất

MangalGauswami

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have 8+ years of experience ASP.NET, ASP.NET Core, WinForm, WebForm, C#, VB, MVC, EF/Linq, MySQL, SQL, Web API, JSP, JAVA, iOS, Android, Nop Commerce, RainWorx, Volusion, Shopify, Core PHP, Magento, WordPress, Joomla, Drupal, Kendo UI, Telerik, DevExpress, Xamarin, Angular, SignalR, JAVAScript, Bootstrap, Jquery, CSS, HTML. I have created more than 50+ stores with Different CMS , 5+ Software, 20+ websites, 15+ web application, and 5+ APIs On Different Platform, Design 5+ Template and Theme with UI/UX.
$10 USD/hr
2 nhận xét
2.7
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Expert Freelancer

Jan 2017

Work on [login to view URL], [login to view URL] Core, WinForm, WebForm, C#, VB, MVC, EF, MySQL, SQL, LINQ, Web API, JSP, JAVA, iOS, Android, Nop Commerce, RainWorx, Volusion, Shopify, Core PHP, Magento, WordPress, Joomla, Drupal, Kendo UI, Telerik, DevExpress, Xamarin, Angular, SignalR, JAVAScript, Bootstrap, Jquery, CSS, HTML.

Team Leader

Sep 2013 - Dec 2016 (3 years)

Work as Team Leader. Work on [login to view URL], WinForm, WebForm, C#, VB, MVC, EF 5-6, MySQL, SQL, LINQ, Web API, JSP, JAVA, iOS, Android, Nop Commerce, RainWorx, Volusion, Shopify, Core PHP, Magento, WordPress, Joomla, Drupal, Kendo UI, Telerik, DevExpress, Xamarin, AngularJS, SignalR, JAVAScript, Bootstrap, Jquery, CSS, HTML.

Senior Developer

Aug 2009 - Aug 2013 (4 years)

Work as Senior Developer. Work on [login to view URL], WinForm, WebForm, C#, VB, MVC, EF, MySQL, SQL, LINQ, Web API, JSP, JAVA, Nop Commerce, Volusion, Core PHP, Magento, WordPress, Joomla, Telerik, DevExpress, JAVAScript, Bootstrap, Jquery, CSS, HTML.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự