Ảnh đại diện của Manux25
@Manux25
Thành viên từ April, 2016
3 Đề xuất

Manux25

Trực tuyến Ngoại tuyến
I'm Mechatronic Engineer and Programmer especialized in Industrial Automation with ample experience in development of embedded systems, firmware development,software development (Java 8), App development and back-end development (PHP). Automotion (2+ years) - automation and optimization of processes. - Installation, Programming and Commissioning of PLCs and Touchscreen HMI(Siemens, Allen Bradley, Schneider, Do-More). - Installation, Programming and Commissioning of AFD (Siemens & Schneider). - Operator and Programmer of Robot KUKA with control unit KRC4. Electronic (6+ years) - Programming of Microcontrollers and Boards: PIC, ATMEL, Arduino, ESP8266, Raspberry Pi, Teensy. - Development of Embedded Systems with Microcontrollers. - Design of PCB and Layout. - Development of projects and products IoTs. Developer Java - Java 8 Desktop (3+ years). - Java 8 Web (1 year+). - Spring Boot (1 year+). - Microservices (1 year+). - AWS Lambda (1 year+). - Alexa Skill Kit (1 year+).
$8 USD/giờ
40 đánh giá
5.5
  • 98%Các công việc hoàn thành
  • 94%Đúng ngân sách
  • 92%Đúng giờ
  • 16%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Giáo dục

Ingeniero Mecatrónico

2008 - 2014 (6 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự