Hình đại diện của Manux25
@Manux25
Làm thành viên từ Ngày 30 tháng 04 năm 2016
4 Đề xuất

Manux25

Trực tuyến Ngoại tuyến
I'm Mechatronic Engineer and Programmer especialized in Industrial Automation with ample experience in development of embedded systems, firmware development,software development (Java 8), App development and back-end development (PHP). Automotion (2+ years) - automation and optimization of processes. - Installation, Programming and Commissioning of PLCs and Touchscreen HMI(Siemens, Allen Bradley, Schneider, Do-More). - Installation, Programming and Commissioning of AFD (Siemens & Schneider). - Operator and Programmer of Robot KUKA with control unit KRC4. Electronic (6+ years) - Programming of Microcontrollers and Boards: PIC, ATMEL, Arduino, ESP8266, Raspberry Pi, Teensy. - Development of Embedded Systems with Microcontrollers. - Design of PCB and Layout. - Development of projects and products IoTs. Developer Java - Java 8 Desktop (3+ years). - Java 8 Web (1 year+). - Spring Boot (1 year+). - Microservices (1 year+). - AWS Lambda (1 year+). - Alexa Skill Kit (1 year+).
$8 USD/hr
48 nhận xét
5.6
  • 96%Công việc đã Hoàn thành
  • 95%Đúng ngân sách
  • 95%Đúng hạn
  • 15%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Giáo dục

Ingeniero Mecatrónico

2008 - 2014 (6 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự