Profile image of Manux25
@Manux25
Làm thành viên từ Ngày 30 tháng 04 năm 2016
3 Đề xuất

Manux25

Online Offline
I'm Mechatronic Engineer and Programmer especialized in Industrial Automation with ample experience in development of embedded systems, firmware development,software development (Java 8), App development and back-end development (PHP). Automotion (2+ years) - automation and optimization of processes. - Installation, Programming and Commissioning of PLCs and Touchscreen HMI(Siemens, Allen Bradley, Schneider, Do-More). - Installation, Programming and Commissioning of AFD (Siemens & Schneider). - Operator and Programmer of Robot KUKA with control unit KRC4. Electronic (6+ years) - Programming of Microcontrollers and Boards: PIC, ATMEL, Arduino, ESP8266, Raspberry Pi, Teensy. - Development of Embedded Systems with Microcontrollers. - Design of PCB and Layout. - Development of projects and products IoTs. Developer Java - Java 8 Desktop (3+ years). - Java 8 Web (1 year+). - Spring Boot (1 year+). - Microservices (1 year+). - AWS Lambda (1 year+). - Alexa Skill Kit (1 year+).
$8 USD/Giờ
các đánh giá về 46
5.6
  • 96%Công việc đã Hoàn thành
  • 96%Đúng ngân sách
  • 94%Đúng hạn
  • 15%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Giáo dục

Ingeniero Mecatrónico

2008 - 2014 (6 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự