Ảnh đại diện của MarkTDev
@MarkTDev
Làm thành viên từ Ngày 30 tháng 11 năm 2011
0 Đề xuất

MarkTDev

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have 20+ years of software development experience including systems analysis, design, development and implementation, Core technology skills include: PHP, MySQL, Adobe Flex, Actionscript, Magento, Virtuemart and Joomla.
4 đánh giá
3.0
 • 71%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của beddingstores Custom Project May 31 2012 09:07:48 $394.00 USD

  “More great work! Clearly understands and takes initiative. [31 May, 2012] More great work! Clearly understands and takes initiative. [14 July, 2012] An absolute delight to work with! Knowledgeable, clearly understands tasks, and is patient with changing ideas. Highly recommended!”

 • hình của beddingstores Magento home page edits - completed today May 29 $40.00 USD

  “A dream contractor! Professional, knowledgeable, understood the project immediately, was able to diligently meet a very short time frame, and easy to communicate with. A real pleasure. Highly recommended! [30 May, 2012] A dream contractor! Professional, knowledgeable, understood the project immediately, was able to diligently meet a very short time frame, and easy to communicate with. A real pleasure. Highly recommended!”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự