Hình đại diện của MarketingTube
@MarketingTube
Làm thành viên từ 7 tháng 5, 2017
0 Đề xuất

MarketingTube

Trực tuyến Ngoại tuyến
Why me? I've spent 3 full years working for various Online Marketing companies, doing everything from SEO, SMM to Advanced PPC. I can provide you many type of service. Such as - SEO On Page SEO Off Page SEO Wordpress Google Adword Google Analytics Google Webmaster Key Word Research Link Building Backlink Building Directory Submission Social bookmarking Gest Posting Blog Posting Forum Posting Profile Creation Ad posting Afilliate Marketing Social Media Marketing Facebook Marketing EDGES Ranking Email Marketing Data Entry and so more.. So, Sir please contact me and give me a chance to work for you. Thanks.
$5 USD/hr
3 nhận xét
1.3
  • 67%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Online Marketing Manager

Jun 2014 - Mar 2017 (2 years)

I was the Online Marketing Manager in Microsoft Bangladesh LTD.

Giáo dục

Graduation on Marketing

2010 - 2014 (4 years)

Bằng Cấp

IT Award (2016)

LEDP Bangladesh

I have got a award form LEDP in 2016 on Digital Marketing

Các xuất bản

SEO Hand Book For Beginner

I have written a book for beginner who wanna learn SEO.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự