Hình đại diện của Marwan23Essam
@Marwan23Essam
Cờ của Iraq Baghdad, Iraq
Làm thành viên từ 25 tháng 11, 2019
0 Đề xuất

Marwan23Essam

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi, I'm Marwan, a translator with a bachelor's degree (specialized in translation from English to the Arabic language) with 2 years of experience working with translation office where I was doing different kinds of translations. My specializations are: 1- General translation 2- Article translation 3- Media translation 4- News translation 5- Journalistic translation 6- Literary translation 7- User guides translation 8- Adverts translation 9- Terms translation 10- Script translation 11- Scientific translation 12- Economic translation 13- Legal translation 14- Technical translation I'm not the best translator ever! but, I'm an eager person who's passionate, fully aware of what I'm doing, and gonna do my best to satisfy you, and promise you with a translation full of creativity and solid sentence structure, with very good use of grammar and collocations.
$7 USD/hr
2 nhận xét
2.4
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Translator

Oct 2017 - Sep 2019 (1 year)

I was working as a translator where I did different kinds of translations within two years.

Giáo dục

Bachelor's degree from Al-Iraqia university, college of arts, translation department.

2014 - 2018 (4 years)

Bằng Cấp

Course certificate (2019)

Iraqi Translators Association

The sixth development course in translation (english-arabic) in 2019, organized at iraqi translators association HQ from 05 January - 30 April 2019.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự