Ảnh đại diện của MasterOfMachines
@MasterOfMachines
Member since Ngày 26 tháng 06 năm 2011
0 Đề xuất

MasterOfMachines

Trực tuyến Ngoại tuyến
If A is success in life, then A = x + y + z. Work is x, play is y and z is keeping your mouth shut. I just work.
$30 USD/giờ
2 đánh giá
2.4
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự