Hình đại diện của MezbahAlam
@MezbahAlam
Làm thành viên từ Ngày 09 tháng 07 năm 2014
4 Đề xuất

MezbahAlam

Trực tuyến Ngoại tuyến
Firstly, I would like to thank you for visiting my profile. I am Full Stack Developer and Bug Bounty Hunter. I can assure you ★ Best design, ★ Best performance & ★ Highly secure app from Development to Production respecting Test driven development and Zero Downtime Deployment. I have 6 years of experience over Ruby & Ruby on Rails . My top skills: ★★★ Ruby on Rails ★ React ★ DevOps ★★★ #Also Expert on Blockchain, Spree e-commerce , Shopify, ShareTribe, Redmine, Peatio, Discourse Hosting & Maintaining any platform (Heroku, AWS, Digitalocean,VPS etc) Database Management - MySQL , PostgreSQL, Oracle etc Front-end development - React & React Native HTML5 / HAML /slim, CSS3 / SCSS / SASS javascript / Coffeescript/ jQuery/ Ajax/ AngularJS/Reactjs Test driven development - Rspec Expert on Git (version control system). Also know about- - docker - chef - puppet - vagrant iOS app development - Swift/ Objective-C
$29 USD/Giờ
các đánh giá về 41
5.7
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 15%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

volunteer

May 2012 - Dec 2013 (1 year)

Ensuring Education for rootless Children

Giáo dục

B.Sc in Criminology and Police Science

2011 - 2015 (4 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự