Ảnh đại diện của MezbahAlam
@MezbahAlam
Làm thành viên từ Ngày 09 tháng 07 năm 2014
3 Đề xuất

MezbahAlam

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi, I am Full Stack developer and Bug Bounty Hunter. Regarding your needs, I can help you with ★ Best design, ★ Best performance & ★ Highly secure app from Development to Production respecting Test driven development and Zero Downtime Deployment. I have 6 years of experience over Ruby & Ruby on Rails . My top skills: ★★★ Ruby & Ruby on Rails & DevOps ★★★ Hosting & Maintaining any platform (Heroku, AWS, Digitalocean,VPS etc) Database Management - MySQL , PostgreSQL, Oracle etc Front-end development - HTML5 / HAML /slim, CSS3 / SCSS / SASS javascript / Coffeescript/ jQuery/ Ajax/ AngularJS/Reactjs Test driven development - Rspec Expert on Git (version control system). Also know about- - chef - puppet - docker - vagrant iOS app development - Swift/ Objective-C #Also Expert on Spree e-commerce , ShareTribe, Redmine, Peatio, Discourse
$29 USD/giờ
40 đánh giá
5.7
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 15%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

volunteer

May 2012 - Dec 2013 (1 year)

Ensuring Education for rootless Children

Giáo dục

B.Sc in Criminology and Police Science

2011 - 2015 (4 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự