Hình đại diện của Misha100top
@Misha100top
Làm thành viên từ 24 tháng 11, 2019
0 Đề xuất

Misha100top

Trực tuyến Ngoại tuyến
Main Skill: - Design and develop Native iOS/Android applications using Swift, Obj-C, Java - Hybrid app development using React native, Xamarin Native & Forms, Ionic - Expert in OOP, Multi-Threading, Client/Server Programming, Database Programming, Networking - Database Programming (MySQL, Sqlite, Realm, MongoDB, Dynamo, PostgreSql) - Social Media Integration, Geo-Location, GPS tracking, Payment gateway integration. - Cloud Backend service integration such as Firebase, AWS, QuickBlox, etc - Image/Video processing using OpenCV, OpenGL, 3rd party plugins. - High Web development skill in HTML5, Javascript, BootStrap, Php, Angular. - Server Management (AWS EC2, Digital Ocean, Heroku) - Source Version Control(Git/Bitbucket/SVN and etc) - Building backend service using Php(Laravel, Codeigniter), Node.JS, Python.
$30 USD/hr
7 nhận xét
3.7
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolios

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự