Hình đại diện của Mobileappsoln
@Mobileappsoln
Cờ của India Indore, India
Làm thành viên từ Ngày 14 tháng 03 năm 2018
2 Đề xuất

Mobileappsoln

Trực tuyến Ngoại tuyến
Our expert team is fully capable of giving you something unique that will help grow your business. As i have skill about that :- • Graphic design: Photoshop, Wireframe, App design • Ionic, React Native, Phonegap • iOS: Objective C, Swift, React Native, Apple Xcode, Apple iWeb, Apple Script, Apple iWork, Apple WebObjects, Cordova, RealM, OSX • Android: Java, Eclipse, Video Calling, Sqlite, Socoal networking intrigation, Cloud services like Firebase, In-App purchase, Xmpp Chat Framework, Video Calling, QR or Barcode Scanner Integration, Payment gateways • Payment gateways, Google API integration The following proposal will set a project road map from start to finish. You will have a complete understanding of the process and timeline for completion. And if you have any questions or concerns, please contact me.
$15 USD/hr
6 nhận xét
4.5
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 73%Đúng ngân sách
  • 73%Đúng hạn
  • 13%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự