Hình đại diện của MohamedDoba
@MohamedDoba
Cờ của Yemen Amanat Al-alsamah, Yemen
Làm thành viên từ Ngày 23 tháng 03 năm 2016
1 Đề xuất

MohamedDoba

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have studied, practiced and worked with Machine learning models, control system, embedded system and mechatronics and robotics system. I have done projects in : -Machine Learning, data analysis. -Robotics, control system. -PLC industrial control system. -PIC and arduino micrecontroller system. -Raspberry bi embedded system. -Python programming. -C and C++ programming projects. -Close loop motor power driver. -Discrete simulation and modeling. -Matlab control system. -Labview image processing system. Programming Languages: C, C++, Python,R, java, C#. Software: Matlab, Labview, Rstudio, Arduino, Pycharm, Processing, Solidworks, Visual studio, Arena, Multisim, Proteus ISIS and PCB Designer ISIS.
$20 USD/hr
13 nhận xét
4.2
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 40%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Giáo dục

Bachelor's Degree in Mechatronics Engineering

2012 - 2017 (5 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự