Hình đại diện của MohanKumar28
@MohanKumar28
Cờ của India Dharmapuri, India
Làm thành viên từ Ngày 19 tháng 09 năm 2013
2 Đề xuất

MohanKumar28

Trực tuyến Ngoại tuyến
Overview: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 7+ years of experience in giving solutions for Ecommerce applications, Custom web applications, CMS/CRM/HRM, Web Portals, Admin GUI, Rest Api/Backend for Mobile apps. Hands on experience in(Skillsets): ------------------------------------------------------------------------------------------------ Laravel, Codeigniter, Drupal and Wordpress. Node.js, Angularjs, Vuejs. PHP and MySQL, MongoDB. HTML, CSS, Bootstrap, Javascript, Jquery, Ajax, JSON. Handling following services: ------------------------------------------------------------------------------------------------ * Enterprise/Ecommerce website development, customization & maintenance. * Custom software development tailored to clients requirement. * Data driven websites using CMS's like Drupal,Wordpress. * Front end & Responsive web development. * Bug fixing, Module addition/change. * Web scraping/Data mining/Web research.
$5 USD/Giờ
các đánh giá về 39
5.4
  • 98%Công việc đã Hoàn thành
  • 97%Đúng ngân sách
  • 92%Đúng hạn
  • 6%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Senior PHP Developer

Aug 2015

Fullstack developer

PHP Developer

Apr 2014 - Jul 2015 (1 year)

.Associate software developer

Data Researcher

Feb 2013 - Aug 2013 (6 months)

Data Analyst

Giáo dục

BTech. Information Technology, St.Joseph's College of Engineering, Chennai.

2008 - 2012 (4 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự