Profile image of MohanKumar28
@MohanKumar28
Flag of India Bangalore, India
Member since September, 2013
2 Đề xuất

Mohan Kumar Das

Trực tuyến Ngoại tuyến
Overview: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 5+ years of experience in giving solutions for Ecommerce applications, Custom web applications, CMS/CRM/HRM, Web Portals, Admin GUI, Rest Api/Backend for Mobile apps. Hands on experience in(Skillsets): ------------------------------------------------------------------------------------------------ Laravel, Codeigniter, Drupal and Wordpress. Node.js, Angularjs, Vuejs. PHP and MySQL, MongoDB. HTML, CSS, Bootstrap, Javascript, Jquery, Ajax, JSON. Handling following services: ------------------------------------------------------------------------------------------------ * Enterprise/Ecommerce website development, customization & maintenance. * Custom software development tailored to clients requirement. * Data driven websites using CMS's like Drupal,Wordpress. * Front end & Responsive web development. * Bug fixing, Module addition/change. * Web scraping/Data mining/Web research.
$6 USD/giờ
30 đánh giá
5.3
  • 97%Các công việc hoàn thành
  • 99%Đúng ngân sách
  • 99%Đúng giờ
  • 8%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

PHP Developer

Apr 2014 - Jul 2015 (1 year)

.

Freelance Web Developer

Sep 2013 - Mar 2014 (6 months)

Data Researcher

Feb 2013 - Aug 2013 (6 months)

Giáo dục

BTech.Information Technology

2008 - 2012 (4 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự