Hình đại diện của Mrsp1223
@Mrsp1223
Cờ của India Etawah, India
Làm thành viên từ 13 tháng 8, 2020
1 Đề xuất

Mrsp1223

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi, I am Saurabh Kumar, a Passionate graphic designer with a keen eye for detail and a drive to create impactful visual experiences. Adept at translating ideas into compelling visuals that resonate with audiences. Strong communicator and collaborator, dedicated to delivering captivating designs that leave a lasting impression.
$10 USD/hr
35 nhận xét
4.9
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Item portfolio

Các nhận xét gần đây

Giáo dục

B.sc in computer application

2018 - 2021 (3 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự