Ảnh đại diện của Nadine1301
@Nadine1301
Làm thành viên từ Ngày 31 tháng 08 năm 2010
0 Đề xuất

Nadine1301

Trực tuyến Ngoại tuyến
<span>I'm a professional video editor and translator offering high quality work for very fair prices but no dumping rates. I have already worked for many international beauty, fashion & commercial clients. I also offer to shoot videos in the London or UK area or in Germany. I offer to edit: - Beauty & Fashion videos - Commercial Videos - Making of videos - Wedding videos - Adverts - Music videos - Short Films etc. Through my work as a photo retoucher for many years I know a lot about the industry and can create very high quality videos. I also offer very good communication skills so my clients always get a video they are happy with. I hope to find new clients on here who respect the work and time it takes to edit a video and who are willing to pay a fair rate to get high quality work. Video examples: Shot and edited by me: Edited by me: Shot and edited by me: Many thanks and kind regards, Nadine" class="profile_ext" style="display: inline; ">ery image I work on. I hope to find new clients on here who respect the work and time it takes to retouch a photo and who are willing to pay a fair rate to get high quality work. Many thanks and kind regards, Nadine</span><a class="profileToggle" href="javascript:void(0)">Less</a>
$50 USD/giờ
1 đánh giá
2.6
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự