Hình đại diện của NaeemHOfficial
@NaeemHOfficial
Làm thành viên từ 11 tháng 3, 2017
0 Đề xuất

NaeemHOfficial

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi all, i'm Naeem Hassan. I am one step solution for you. I'm pro java EE developer having 1 year of industry experience, along with i have a bunch of experties in javafx, java spring framework, spring MVC, hibernate ORM, spring AOP, java swing, jsp, Weka, Data Minning, servlets,google maps API's, sql server, mysql, android app developement, data structures, php laravel, scripts(ajax, jquery), bootstrap, html5, modernalize css, angular, javascript. So I'll put your requirements into code as per your need.
$5 USD/hr
1 Nhận xét
1.6
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Software Developer

May 2018 - Mar 2019 (10 months)

Got much experience by working here and became very professional.

Giáo dục

BSCS

2014 - 2018 (4 years)

Bằng Cấp

Speed Programmer Winner (2017)

Comsats Lahore

I've win the speed programming competition held in 2017 in Comsats Lahore Under ACM Chapter Comsats Lahore Chapter.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự