Hình đại diện của Nascatechnology
@Nascatechnology
Cờ của India Jaipur, India
Làm thành viên từ 23 tháng 12, 2018
0 Đề xuất

Nascatechnology

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am software engineer.i am work on high level and low level technical and non technical software development,and i have several software and SEO projects and i have several software and SEO projects completed through freelancer Skills - python , Java , Robotics , IOT(Arduino raspberry pi) , android ,IOS
$10 USD/hr
3 nhận xét
3.5
  • 80%Công việc đã Hoàn thành
  • 28%Đúng ngân sách
  • 28%Đúng hạn
  • 9%Tỉ lệ thuê lại

Item portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

software developer

Jan 2015

Ecommerce based Android Apps Video/Audio Streaming Android Apps cryptocurrency-based wallet apps Location & GPS Based Real-Time Android Apps Google Map Based Apps Fitness Based Apps(GPS Running, Jogging, Walking, Workout Tracking and Calorie Counter) Social Network Integration Barcode Scanner based Android Apps Mobile Ads SDK(AdMob/Facebook) Payment Gateway Integration(Stripe/InAppPurchase) Web Service-Based Android Apps Having good knowledge of GitHub and Bitbucket

Giáo dục

BCA

2014 - 2017 (3 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự